CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH AN
Tiếng Việt English

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER
SCHNEIDER

Sản Phẩm

  • SCHNEIDER

Sản phẩm cùng loạiThông tin

CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW Datasheet GV2L03
CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW Datasheet GV2L04
CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW Datasheet GV2L05
CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW Datasheet GV2L06
CB bảo vệ Motor 0.75kW Datasheet GV2L07
CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW Datasheet GV2L08
CB bảo vệ Motor 2.2kW Datasheet GV2L10
CB bảo vệ Motor 3-4kW Datasheet GV2L14
CB bảo vệ Motor 5.5kW Datasheet GV2L16
CB bảo vệ Motor 7.5kW Datasheet GV2L20
CB bảo vệ Motor 9-11kW Datasheet GV2L22
CB bảo vệ Motor 15kW Datasheet GV2L32
CB bảo vệ Motor 0.06-0.09kW Datasheet GV2LE03
CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW Datasheet GV2LE04
CB bảo vệ Motor 0.25-0.37kW Datasheet GV2LE05
CB bảo vệ Motor 0.55-0.75kW Datasheet GV2LE06
CB bảo vệ Motor 0.75kW Datasheet GV2LE07
CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW Datasheet GV2LE08
CB bảo vệ Motor 2.2kW Datasheet GV2LE10
CB bảo vệ Motor 3-4kW Datasheet GV2LE14
CB bảo vệ Motor 5.5kW Datasheet GV2LE16
CB bảo vệ Motor 7.5kW Datasheet GV2LE20
CB bảo vệ Motor 9-11kW Datasheet GV2LE22
CB bảo vệ Motor 15kW Datasheet GV2LE32
CB bảo vệ Motor 0.06kW Datasheet GV2ME02
CB bảo vệ Motor 0.09kW Datasheet GV2ME03
CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW Datasheet GV2ME04
CB bảo vệ Motor 0.25kW Datasheet GV2ME05
CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW Datasheet GV2ME06
CB bảo vệ Motor 0.75kW Datasheet GV2ME07
CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW Datasheet GV2ME08
CB bảo vệ Motor 2.2kW Datasheet GV2ME10
CB bảo vệ Motor 3-4kW Datasheet GV2ME14
CB bảo vệ Motor 5.5kW Datasheet GV2ME016
CB bảo vệ Motor 7.5kW Datasheet GV2ME20
CB bảo vệ Motor 9kW Datasheet GV2ME21
CB bảo vệ Motor 11kW Datasheet GV2ME22
CB bảo vệ Motor 15kW Datasheet GV2ME32
CB bảo vệ Motor 0.1-0.16A Datasheet GV2P01
CB bảo vệ Motor 0.06kW Datasheet GV2P02
CB bảo vệ Motor 0.09kW Datasheet GV2P03
CB bảo vệ Motor 0.12-0.18kW Datasheet GV2P04
CB bảo vệ Motor 0.25kW Datasheet GV2P05
CB bảo vệ Motor 0.37-0.55kW Datasheet GV2P06
CB bảo vệ Motor 0.75kW Datasheet GV2P07
CB bảo vệ Motor 1.1-1.5kW Datasheet GV2P08
CB bảo vệ Motor 2.2kW Datasheet GV2P10
CB bảo vệ Motor 3-4kW Datasheet GV2P14
CB bảo vệ Motor 5.5kW Datasheet GV2P16
CB bảo vệ Motor 7.5kW Datasheet GV2P20
CB bảo vệ Motor 9kW Datasheet GV2P21
CB bảo vệ Motor 11kW Datasheet GV2P22
CB bảo vệ Motor 15kW Datasheet GV2P32
Catalogue GV3 Catalogue GV3
Datasheet GV3L25 Datasheet GV3L25
Datasheet GV3L32 Datasheet GV3L32
Datasheet GV3L40 Datasheet GV3L40
Datasheet GV3L50 Datasheet GV3L50
Datasheet GV3L65 Datasheet GV3L65
Datasheet GV3ME80 Datasheet GV3ME80
Datasheet GV3P13 Datasheet GV3P13
Datasheet GV3P18 Datasheet GV3P18
Datasheet GV3P25 Datasheet GV3P25
Datasheet GV3P32 Datasheet GV3P32
Datasheet GV3P40 Datasheet GV3P40
Datasheet GV3P50 Datasheet GV3P50
Datasheet GV3P65 Datasheet GV3P65
Catalogue Accessories for GV2, GV3 Catalogue Accessories of GV2,GV3
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2AF01
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2AF3
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2AF4
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G245
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G254
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G272
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G345
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G354
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G445
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G454
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G472
Phụ kiện GV2 Datasheet_GV2G554
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAD0101
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAD0110
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAD1001
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAD1010
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAE1
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAE11
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAE20
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAM11
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAN11
Phụ kiện GV2 Datasheet_GVAN20
Phụ kiện GV2 Datasheet_LA9E07
Phụ kiện GV3 Datasheet_GV3G66
Phụ kiện GV3 Datasheet_GV3G364
Phụ kiện GV3 Datasheet_GVAED011
Phụ kiện GV3 Datasheet_GVAED101
Phụ kiện GV3 Datasheet_GVAED0113
Phụ kiện GV3 Datasheet_GVAED1013
Phụ kiện GV3 Datasheet_LAD96570
Catalogue Tesys K catalogue Tesys K
Datasheet LC1K0601B7 Datasheet LC1K0601B7
Datasheet LC1K0601D7 Datasheet LC1K0601D7
Datasheet LC1K0601E7 Datasheet LC1K0601E7
Datasheet LC1K0601F7 Datasheet LC1K0601F7
Datasheet LC1K0601M7 Datasheet LC1K0601M7
Datasheet LC1K0601Q7 Datasheet LC1K0601Q7
Datasheet LC1K1601B7 Datasheet LC1K1601B7
Datasheet LC1K1601M7 Datasheet LC1K1601M7
Datasheet LC1K1610B7 Datasheet LC1K1610B7
Datasheet LC1K1610F7 Datasheet LC1K1610F7
Datasheet LC1K1610M7 Datasheet LC1K1610M7
Datasheet LC1K1610Q7 Datasheet LC1K1610Q7
Datasheet LP1K0601ED Datasheet LP1K0601ED
Datasheet LP1K0601FD Datasheet LP1K0601FD
Datasheet LP1K0601JD Datasheet LP1K0601JD
Datasheet LP1K0601MD Datasheet LP1K0601MD
Datasheet LP1K0610ED Datasheet LP1K0610ED
Datasheet LP1K0610FD Datasheet LP1K0610FD
Datasheet LP1K0610JD Datasheet LP1K0610JD
Datasheet LP1K0901BD Datasheet LP1K0901BD
Datasheet LP1K0910BD Datasheet LP1K0910BD
Datasheet LP1K0910BD Datasheet LP1K0910JD
Datasheet LP1K0910MD Datasheet LP1K0910MD
Datasheet LP1K1210BD Datasheet LP1K1210BD
Datasheet LP1K1210ED Datasheet LP1K1210ED
Datasheet LP1K1210FD Datasheet LP1K1210FD
Catalogue LC1D Catalogue -LC1D
Contactor 4P 20A Coil 220V Datasheet LC1D098M7
Contactor 4P 125A Coil 220V Datasheet LC1D80004M7
Contactor 4P 200A Coil 220V Datasheet LC1D115004M7
Contactor 20A 4P coil 220V Datasheet LC1DT20M7
Contactor 4P 25A Coil 220V Datasheet LC1DT25M7
Contactor 4P 32A Coil 220V Datasheet LC1DT32M7
Contactor 4P 40A Coil 220V Datasheet LC1DT40M7
Contactor 4P 60A Coil 220V Datasheet LC1DT60AM7
Contactor 4P 80A Coil 220V Datasheet LC1DT80AM7
Contactor 9A coil 24V 50/60Hz LC1D09B7
Contactor 9A coil 42V 50/60Hz LC1D09D7
Contactor 9A coil 48V 50/60Hz LC1D09E7
Contactor 9A coil 110V 50/60Hz LC1D09F7
Contactor 9A coil 115V 50/60Hz LC1D09FE7
Contactor 9A coil 220V 50/60Hz LC1D09M7
Contactor 9A coil 415V 50/60Hz LC1D09N7
Contactor 9A coil 230V 50/60Hz LC1D09P7
Contactor 9A coil 380V 50/60Hz LC1D09Q7
Contactor 9A coil 440V 50/60Hz LC1D09R7
Contactor 9A coil 500V 50/60Hz LC1D09S7
Contactor 9A coil 240V 50/60Hz LC1D09U7
Contactor 9A coil 400V 50/60Hz LC1D09V7
Contactor 9A coil 24VDC LC1D09BD
Contactor 9A coil 36VDC LC1D09CD
Contactor 9A coil 48VDC LC1D09ED
Contactor 9A coil 110VDC LC1D09FD
Contactor 9A coil 125VDC LC1D09GD
Contactor 9A coil 12VDC LC1D09JD
Contactor 9A coil 220VDC LC1D09MD
Contactor 9A coil 60VDC LC1D09ND
Contactor 9A coil 440VDC LC1D09RD
Contactor 9A coil 72VDC LC1D09SD
Contactor 9A coil 250VDC LC1D09UD
Contactor 12A coil 24V 50/60Hz LC1D12B7
Contactor 12A coil 42V 50/60Hz LC1D12D7
Contactor 12A coil 96VDC LC1D12DL
Contactor 12A coil 110V 50/60Hz LC1D12F7
Contactor 12A coil 115V 50/60Hz LC1D12FE7
Contactor 12A coil 220V 50/60Hz LC1D12M7
Contactor 12A coil 415V 50/60Hz LC1D12N7
Contactor 12A coil 230V 50/60Hz LC1D12P7
Contactor 12A coil 380V 50/60Hz LC1D12Q7
Contactor 12A coil 440V 50/60Hz LC1D12R7
Contactor 12A coil 500V 50/60Hz LC1D12S7
Contactor 12A coil 240V 50/60Hz LC1D12U7
Contactor 12A coil 400V 50/60Hz LC1D12V7
Contactor 12A coil 24VDC LC1D12BD
Contactor 12A coil 36VDC LC1D12CD
Contactor 12A coil 48VDC LC1D12ED
Contactor 12A coil 110VDC LC1D12FD
Contactor 12A coil 125VDC LC1D12GD
Contactor 12A coil 12VDC LC1D12JD
Contactor 12A coil 220VDC LC1D12MD
Contactor 12A coil 60VDC LC1D12ND
Contactor 12A coil 440VDC LC1D12RD
Contactor 12A coil 72VDC LC1D12SD
Contactor 12A coil 250VDC LC1D12UD
Contactor 18A coil 24V 50/60Hz LC1D18B7
Contactor 18A coil 42V 50/60Hz LC1D18D7
Contactor 18A coil 110V 50/60Hz LC1D18F7
Contactor 18A coil 115V 50/60Hz LC1D18FE7
Contactor 18A coil 220V 50/60Hz LC1D18M7
Contactor 18A coil 415V 50/60Hz LC1D18N7
Contactor 18A coil 230V 50/60Hz LC1D18P7
Contactor 18A coil 380V 50/60Hz LC1D18Q7
Contactor 18A coil 440V 50/60Hz LC1D18R7
Contactor 18A coil 500V 50/60Hz LC1D18S7
Contactor 18A coil 240V 50/60Hz LC1D18U7
Contactor 18A coil 24VDC LC1D18BD
Contactor 18A coil 36VDC LC1D18CD
Contactor 18A coil 48VDC LC1D18ED
Contactor 18A coil 110VDC LC1D18FD
Contactor 18A coil 125VDC LC1D18GD
Contactor 18A coil 12VDC LC1D18JD
Contactor 18A coil 220VDC LC1D18MD
Contactor 18A coil 60VDC LC1D18ND
Contactor 18A coil 440VDC LC1D18RD
Contactor 18A coil 72VDC LC1D18SD
Contactor 18A coil 250VDC LC1D18UD
Contactor 25A coil 24VDC LC1D25BD
Contactor 25A coil 36VDC LC1D25CD
Contactor 25A coil 48VDC LC1D25ED
Contactor 25A coil 110VDC LC1D25FD
Contactor 25A coil 125VDC LC1D25GD
Contactor 25A coil 12VDC LC1D25JD
Contactor 25A coil 220VDC LC1D25MD
Contactor 25A coil 60VDC LC1D25ND
Contactor 25A coil 440VDC LC1D25RD
Contactor 25A coil 72VDC LC1D25SD
Contactor 25A coil 250VDC LC1D25UD
Contactor 32A coil 24VDC LC1D32BL
Contactor 38A coil 24VDC LC1D38BL
Contactor 40A coil 220V 50/60Hz LC1D40AM7
Contactor 50A coil 220V 50/60Hz LC1D50AM7
Contactor 80A coil 220V 50/60Hz LC1D80M7
Contactor 95A coil 220V 50/60Hz LC1D95M7
Contactor 115A coil 220V 50/60Hz LC1D115M7
Contactor 150A coil 220V 50/60Hz LC1D150M7
Contactor 25A coil 48Vac LC1D25E7-Schneider-Electric
Catalogue Contactor type LC1F catalogue -Contactor type LC1F
Contactor 115A coil 24VDC Datasheet LC1F115BD
Contactor 115A coil 220V Datasheet LC1F115M7
Contactor 150A coil 24VDC Datasheet LC1F150BD
Contactor 150A coil 220V Datasheet LC1F150M7
Contactor 185A coil 24VDC Datasheet LC1F185BD
Contactor 185A coil 220V Datasheet LC1F185M7
Contactor 225A coil 24VDC Datasheet LC1F225BD
Contactor 225A coil 220V Datasheet LC1F225M7
Contactor 265A coil 24VDC Datasheet LC1F265BD
Contactor 265A coil 220V Datasheet LC1F265M7
Contactor 330A coil 24VDC Datasheet LC1F330BD
Contactor 330A coil 220V Datasheet LC1F330M7
Contactor 500A coil 24VDC Datasheet LC1F500ED
Contactor 500A coil 220V Datasheet LC1F500M7
Contactor 630A coil 110VDC Datasheet LC1F630FD
Contactor 630A coil 220V Datasheet LC1F630M7
Contactor 780A coil 110VDC Datasheet LC1F780FD
Contactor 780A coil 220V Datasheet LC1F780M7
Contactor 800A 400VDC Datasheet LC1F800QW
Contactor 4P 200A Coil 24VDC Datasheet LC1F1154BD
Contactor 4P 200A coil 220V Datasheet LC1F1154M7
Contactor 4P 250A Coil 24VDC Datasheet LC1F1504BD
Contactor 4P 250A coil 220V Datasheet LC1F1504M7
Contactor 4P 275A coil 24VDC Datasheet LC1F1854BD
Contactor 4P 275A coil 220V Datasheet LC1F1854M7
Contactor 4P 315A coil 24VDC Datasheet LC1F2254BD
Contactor 4P 315A coil 220V Datasheet LC1F2254M7
Contactor 4P 350A coil 110VDC Datasheet LC1F2654BD
Contactor 4P 315A coil 220V Datasheet LC1F2654M7
Contactor 4P 400A coil 24VDC Datasheet LC1F3304BD
Contactor 4P 400A coil 220V Datasheet LC1F3304M7
Contactor 4P 500A coil 24VDC Datasheet LC1F4004ED
Contactor 4P 500A coil 220V Datasheet LC1F4004M7
Contactor 4P 500A coil 48VDC Datasheet LC1F5004ED
Contactor 4P 700A coil 220V Datasheet LC1F5004M7
Contactor 4P 1000A coil 24VDC Datasheet LC1F6304BD
Contactor 4P 630A coil 220V Datasheet LC1F6304M7
Contactor 4P 1600A coil 110VDC Datasheet LC1F7804FD
Contactor 4P 1600A coil 220V Datasheet LC1F7804M7
Catalogue Contactor TVS Catalogue-Contactor TVS
Contactor 6A coil 24V 50Hz Datasheet_LC1E0610B5
Contactor 6A coil 24V 60Hz Datasheet_LC1E0610B6
Contactor 6A coil 24V 50/60Hz Datasheet_LC1E0610B7
Contactor 6A coil 48V 50Hz Datasheet_LC1E0610E5
Contactor 6A coil 48V 50/60Hz Datasheet_LC1E0610E7
Contactor 6A coil 110V 50Hz Datasheet_LC1E0610F5
Contactor 6A coil 110V 60Hz Datasheet_LC1E0610F6
Contactor 6A coil 110V 50/60Hz Datasheet_LC1E0610F7
Contactor 6A coil 220V 50Hz Datasheet_LC1E0610M5
Contactor 6A coil 220V 60Hz Datasheet_LC1E0610M6
Contactor 6A coil 220V 50/60Hz Datasheet_LC1E0610M7
Contactor 6A coil 415V 50Hz Datasheet_LC1E0610N5
Contactor 6A coil 380V 50Hz

Đối Tác Khách hàng

Công ty chúng tôi là Đại lý Uỷ quyền Phân phối các Thương hiệu sau:  

 

 

Hỗ trợ online

Hotline:
+84 28 6686 1858
+84 911 098811

Nhận tin

Nhập email của bạn để được hỗ trợ từ chúng tôi