CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH AN
Tiếng Việt English

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER
SCHNEIDER

Sản Phẩm

  • SCHNEIDER

Sản phẩm cùng loạiThông tin

<

Đối Tác Khách hàng

Công ty chúng tôi là Đại lý độc quyền phân phối ống phụ kiện nhựa, van nhựa và thiết bị đo cho mảng công nghiệp từ tập đoàn Aliaxis - www.aliaxis.com, tại Việt Nam, bao gồm các thương hiệu dưới đây:

 

Hỗ trợ online

Hotline:
+84 28 6686 1858
+84 91 9791618

Nhận tin

Nhập email của bạn để được hỗ trợ từ chúng tôi

Biến Tần 212 1P 220V 0.75Kw Datasheet ATV212H075M3X
Biến Tần 212 1P 240V 11Kw Datasheet ATV212HD11M3X
Biến Tần 212 3P 240V 15Kw Datasheet ATV212HD15M3X
Biến Tần 212 3P 240V 18.5Kw Datasheet ATV212HD18M3X
Biến Tần 212 3P 240V 22Kw Datasheet ATV212HD22M3X
Biến Tần 212 3P 240V 30Kw Datasheet ATV212HD30M3X
Biến Tần 212 1P 240V 1.5Kw Datasheet ATV212HU15M3X
Biến Tần 212 1P 240V 2.2Kw Datasheet ATV212HU22M3X
Biến Tần 212 1P 240V 3Kw Datasheet ATV212HU30M3X
Biến Tần 212 1P 240V 4Kw Datasheet ATV212HU40M3X
Biến Tần 212 1P 240V 5.5Kw Datasheet ATV212HU55M3X
Biến Tần 212 1P 240V 7.5Kw Datasheet ATV212HU75M3X
Biến Tần 212 3P 380V 0.75Kw Datasheet ATV212H075N4
Biến Tần 212 3P 380V 11Kw Datasheet ATV212HD11N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 15Kw Datasheet ATV212HD15N4
Biến Tần 212 3P 380V 18.5Kw Datasheet ATV212HD18N4
Biến Tần 212 3P 380V 22Kw Datasheet ATV212HD22N4
Biến Tần 212 3P 380V 30Kw Datasheet ATV212HD30N4
Biến Tần 212 3P 380V 37Kw Datasheet ATV212HD37N4
Biến Tần 212 3P 380V 45Kw Datasheet ATV212HD45N4
Biến Tần 212 3P 380V 55Kw Datasheet ATV212HD55N4
Biến Tần 212 3P 380V 75Kw Datasheet ATV212HD75N4
Biến Tần 212 3P 380V 1.5Kw Datasheet ATV212HU15N4
Biến Tần 212 3P 380V 2.2Kw Datasheet ATV212HU22N4
Biến Tần 212 3P 380V 3Kw Datasheet ATV212HU30N4
Biến Tần 212 3P 380V 4Kw Datasheet ATV212HU40N4
Biến Tần 212 3P 380V 5.5Kw Datasheet ATV212HU55N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 7.5Kw Datasheet ATV212HU75N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 0.75Kw Datasheet ATV212W075N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 11Kw Datasheet ATV212WD11N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 15Kw Datasheet ATV212WD15N4
Biến Tần 212 3P 380-480V 18.5Kw Datasheet ATV212WD18N4
Biến Tần 212 3P 380V 22Kw Datasheet ATV212WD22N4
Biến Tần 212 3P 380V 30Kw Datasheet ATV212WD30N4
Biến Tần 212 3P 380V 37Kw Datasheet ATV212WD37N4
Biến Tần 212 3P 380V 45Kw Datasheet ATV212WD45N4
Biến Tần 212 3P 380V 55Kw Datasheet ATV212WD55N4
Biến Tần 212 3P 380V 75Kw Datasheet ATV212WD75N4
Biến Tần 212 3P 480V 1,5Kw Datasheet ATV212WU15N4
Biến Tần 212 3P 480V 2.2Kw Datasheet ATV212WU22N4
Biến Tần 212 3P 480V 3Kw Datasheet ATV212WU30N4
Biến Tần 212 3P 380V 4Kw Datasheet ATV212WU40N4
Biến Tần 212 3P 380V 5.5Kw Datasheet ATV212WU55N4
Biến Tần 212 3P 380V 7.5Kw Datasheet ATV212WU75N4
ATV303H037N4E  ATV303H037N4E 
ATV303H075N4E  ATV303H075N4E 
ATV303HU15N4E  ATV303HU15N4E 
ATV303HU22N4E  ATV303HU22N4E 
ATV303HU30N4E  ATV303HU30N4E 
ATV303HU40N4E  ATV303HU40N4E 
ATV303HU55N4E ATV303HU55N4E
ATV303HU75N4E ATV303HU75N4E
ATV303HD11N4E ATV303HD11N4E
Biến Tần 312 1P 220V 0.18Kw Datasheet ATV312H018M2
Biến Tần 312 1P 220V 0.37Kw Datasheet ATV312H037M2
Biến Tần 312 1P 220V 0.55Kw Datasheet ATV312H055M2
Biến Tần 312 1P 220V 0.75Kw Datasheet ATV312H075M2
Biến Tần 312 1P 220V 1.1Kw Datasheet ATV312HU11M2
Biến Tần 312 1P 220V 1.5Kw Datasheet ATV312HU15M2
Biến tần 312 1P 2420V 2.2kW Datasheet ATV312HU22M2
Biến tần 312 3P 220V 0.18kW Datasheet ATV312H018M3
Biến tần 312 3P 220V 0.37kW Datasheet ATV312H037M3
Biến tần 312 3P 220V 0.55kW Datasheet ATV312H055M3
Biến tần 312 3P 220V 0.55kW Datasheet ATV312H075M3
Biến tần 312 3P 220V 11kW Datasheet ATV312HD11M3
Biến tần 312 3P 220V 15kW Datasheet ATV312HD15M3
Biến tần 312 3P 220V 1.1kW Datasheet ATV312HU11M3
Biến tần 312 3P 220V 1.5kW Datasheet ATV312HU15M3
Biến tần 312 3P 220V 2.2kW Datasheet ATV312HU22M3
Biến tần 312 3P 220V 3kW Datasheet ATV312HU30M3
Biến tần 312 3P 220V 4kW Datasheet ATV312HU40M3
Biến tần 312 3P 220V 5.5kW Datasheet ATV312HU55M3
Biến tần 312 3P 220V 0.75kW Datasheet ATV312HU75M3
Biến Tần 312 3P 380V 0.37Kw Datasheet ATV312H037N4
Biến Tần 312 3P 380V 0.55Kw Datasheet ATV312H055N4
Biến Tần 312 3P 380V 0.75Kw Datasheet ATV312H075N4
Biến Tần 312 3P 380V 11Kw Datasheet ATV312HD11N4
Biến Tần 312 3P 380V 15Kw Datasheet ATV312HD15N4
Biến Tần 312 3P 380V 1.1Kw Datasheet ATV312HU11N4
Biến tần 312 3P 380V 1.5kW Datasheet ATV312HU15N4
Biến tần 312 3P 380V 2.2kW Datasheet ATV312HU22N4
Biến tần 312 3P 380V 3kW Datasheet ATV312HU30N4
Biến tần 312 3P 380V 4kW Datasheet ATV312HU40N4
Biến tần 312 3P 380V 5.5kW Datasheet ATV312HU55N4
Biến tần 312 3P 380V 7.5kW Datasheet ATV312HU75N4
Datasheet VW3A1006-remote Datasheet VW3A1006-remote
Datasheet VW3A1007-remote Datasheet VW3A1007-remote
Datasheet VW3A110 Datasheet VW3A1101
Datasheet VW3A110 Datasheet VW3A1102-kit
Datasheet VW3A110R10 Datasheet VW3A1104R10
Datasheet VW3A110R30 Datasheet VW3A1104R30
Datasheet VW3A110R50 Datasheet VW3A1104R50
Datasheet VW3A110R100 Datasheet VW3A1104R100
Datasheet VW3A1105 Datasheet VW3A1105
Datasheet VW3A3201 Datasheet VW3A3201
Datasheet VW3A3202 Datasheet VW3A3202
Datasheet VW3A3401 Datasheet VW3A3401
Datasheet VW3A3402 Datasheet VW3A3402
Datasheet VW3A3403 Datasheet VW3A3403
Datasheet VW3A3404 Datasheet VW3A3404
Datasheet VW3A3405 Datasheet VW3A3405
Datasheet VW3A3406 Datasheet VW3A3406
Datasheet VW3A3407 Datasheet VW3A3407
Datasheet VW3A3501 Datasheet VW3A3501
Datasheet VW3A3502 Datasheet VW3A3502
Datasheet VW3A3503 Datasheet VW3A3503
Datasheet VW3A4416 Datasheet VW3A4416
Datasheet VW3A4417 Datasheet VW3A4417
Datasheet VW3A4418 Datasheet VW3A4418
Datasheet VW3A4419 Datasheet VW3A4419
Datasheet VW3A7701 Datasheet VW3A7701
Datasheet VW3A7702 Datasheet VW3A7702
Datasheet VW3A8121 Datasheet VW3A8121
Datasheet VW3A8126 Datasheet VW3A8126
ATV610U07N4  ATV610U07N4 
ATV610U15N4 ATV610U15N4
 ATV610U22N4   ATV610U22N4 
ATV610U30N4  ATV610U30N4 
ATV610U40N4 ATV610U40N4
 ATV610U55N4   ATV610U55N4 
ATV610U75N4  ATV610U75N4 
ATV610D11N4  ATV610D11N4 
ATV610D15N4  ATV610D15N4 
ATV610D18N4  ATV610D18N4 
ATV610D22N4  ATV610D22N4 
ATV610D30N4  ATV610D30N4 
ATV610D37N4  ATV610D37N4 
ATV610D45N4 ATV610D45N4
 ATV610D55N4   ATV610D55N4 
ATV610D75N4  ATV610D75N4 
ATV610D90N4 ATV610D90N4
 ATV610C11N4   ATV610C11N4 
ATV610C13N4  ATV610C13N4 
ATV610C16N4 ATV610C16N4
Datasheet ATV12H018M3 Datasheet ATV12H018M3
Datasheet ATV12H037M2 Datasheet ATV12H037M2
Datasheet ATV12H037M3 Datasheet ATV12H037M3
Datasheet ATV12H055M2 Datasheet ATV12H055M2
Datasheet ATV12H075F1 Datasheet ATV12H075F1
Datasheet ATV12H075M2 Datasheet ATV12H075M2
Datasheet ATV12H075M3 Datasheet ATV12H075M3
Datasheet ATV12HU15M2 Datasheet ATV12HU15M2
Datasheet ATV12HU15M3 Datasheet ATV12HU15M3
Datasheet ATV12HU22M2 Datasheet ATV12HU22M2
Datasheet ATV12HU22M3 Datasheet ATV12HU22M3
Datasheet ATV12HU30M3 Datasheet ATV12HU30M3
Datasheet ATV12HU40M3 Datasheet ATV12HU40M3
Biến Tần 1P 220V 0.37kW Datasheet ATV12H037F1
Biến Tần 1P 120V 0.18kW Datasheet ATV12H018F1
Biến Tần 1P 220V 0.18kW Datasheet ATV12H018M2
Biến tần 32 1P 220V 0.18kW Datasheet ATV32H018M2
Biến tần 32 1P 220V 0.37kW Datasheet ATV32H037M2
Biến tần 32 1P 220V 0.55kW Datasheet ATV32H055M2
Biến tần 32 1P 220V 0.75kW Datasheet ATV32H075M2
Biến tần 32 1P 220V 1.1kW Datasheet ATV32HU11M2
Biến tần 32 1P 220V 1.5kW Datasheet ATV32HU15M2
Biến tần 32 1P 220V 2.2kW Datasheet ATV32HU22M2
Biến tần 32 3P 380V 0.38kW Datasheet ATV32H037N4
Biến tần 32 3P 380V 0.55kW Datasheet ATV32H055N4
Biến tần 32 3P 380V 0.75kW Datasheet ATV32H075N4
Biến tần 32 3P 380V 11kW Datasheet ATV32HD11N4
Biến tần 32 3P 380V 15kW Datasheet ATV32HD15N4
Biến tần 32 3P 380V 1.1kW Datasheet ATV32HU11N4
Biến tần 32 3P 380V 1.5kW Datasheet ATV32HU15N4
Biến tần 32 3P 380V 2.2kW Datasheet ATV32HU22N4
Biến tần 32 3P 380V 3kW Datasheet ATV32HU30N4
Biến tần 32 3P 380V 4kW Datasheet ATV32HU40N4
Biến tần 32 3P 380V 5.5kW Datasheet ATV32HU55N4
Biến tần 32 3P 380V 7.5kW Datasheet ATV32HU75N4
Datasheet ATV61H075M3 Datasheet ATV61H075M3
Datasheet ATV61HU15M3 Datasheet ATV61HU15M3
Datasheet ATV61HU22M3 Datasheet ATV61HU22M3
Datasheet ATV61HU30M3 Datasheet ATV61HU30M3
Datasheet ATV61HU40M3 Datasheet ATV61HU40M3
Datasheet ATV61HU55M3 Datasheet ATV61HU55M3
Datasheet ATV61HU75M3 Datasheet ATV61HU75M3
Datasheet ATV61HD11M3X Datasheet ATV61HD11M3X
Datasheet ATV61HD15M3X Datasheet ATV61HD15M3X
Datasheet ATV61HD18M3X Datasheet ATV61HD18M3X
Datasheet ATV61HD22M3X Datasheet ATV61HD22M3X
Datasheet ATV61HD30M3X Datasheet ATV61HD30M3X
Datasheet ATV61HD37M3X Datasheet ATV61HD37M3X
Datasheet ATV61HD45M3X Datasheet ATV61HD45M3X
Datasheet ATV61HD55M3X Datasheet ATV61HD55M3X
Datasheet ATV61HD75M3X Datasheet ATV61HD75M3X
Datasheet ATV61HD90M3X Datasheet ATV61HD90M3X
Datasheet ATV61H075N4 Datasheet ATV61H075N4
Datasheet ATV61HC11N4 Datasheet ATV61HC11N4
Datasheet ATV61HC13N4 Datasheet ATV61HC13N4
Datasheet ATV61HC16N4 Datasheet ATV61HC16N4
Datasheet ATV61HC22N4 Datasheet ATV61HC22N4
Datasheet ATV61HC25N4 Datasheet ATV61HC25N4
Datasheet ATV61HC31N4 Datasheet ATV61HC31N4
Datasheet ATV61HC40N4 Datasheet ATV61HC40N4
Datasheet ATV61HC50N4 Datasheet ATV61HC50N4
Datasheet ATV61HC63N4 Datasheet ATV61HC63N4
Datasheet ATV61HD11N4 Datasheet ATV61HD11N4
Datasheet ATV61HD15N4 Datasheet ATV61HD15N4
Datasheet ATV61HD18N4 Datasheet ATV61HD18N4
Datasheet ATV61HD22N4 Datasheet ATV61HD22N4
Datasheet ATV61HD30N4 Datasheet ATV61HD30N4
Datasheet ATV61HD37N4 Datasheet ATV61HD37N4
Datasheet ATV61HD45N4 Datasheet ATV61HD45N4
Datasheet ATV61HD55N4 Datasheet ATV61HD55N4
Datasheet ATV61HD75N4 Datasheet ATV61HD75N4
Datasheet ATV61HD90N4 Datasheet ATV61HD90N4
Datasheet ATV61HU15N4 Datasheet ATV61HU15N4
Datasheet ATV61HU22N4 Datasheet ATV61HU22N4
Datasheet ATV61HU30N4 Datasheet ATV61HU30N4
Datasheet ATV61HU40N4 Datasheet ATV61HU40N4
Datasheet ATV61HU55N4 Datasheet ATV61HU55N4
Datasheet ATV61HU75N4 Datasheet ATV61HU75N4
Datasheet ATV71H075M3 Datasheet ATV71H075M3
Datasheet ATV71HU15M5 Datasheet ATV71HU15M3
Datasheet ATV71HU22M5 Datasheet ATV71HU22M3
Datasheet ATV71HU30M5 Datasheet ATV71HU30M3
Datasheet ATV71HU40M5 Datasheet ATV71HU40M3
Datasheet ATV71HU55M5 Datasheet ATV71HU55M3
Datasheet ATV71HU75M5 Datasheet ATV71HU75M3
Datasheet ATV71H037M3X Datasheet ATV71H037M3
Datasheet ATV71HD11M3X Datasheet ATV71HD11M3X
Datasheet ATV71HD15M3X Datasheet ATV71HD15M3X
Datasheet ATV71HD18M3X Datasheet ATV71HD18M3X
Datasheet ATV71HD22M3X Datasheet ATV71HD22M3X
Datasheet ATV71HD30M3X Datasheet ATV71HD30M3X
Datasheet ATV71HD37M3X Datasheet ATV71HD37M3X
Datasheet ATV71HD45M3X Datasheet ATV71HD45M3X
Datasheet ATV71HD55M3X Datasheet ATV71HD55M3X
Datasheet ATV71HD75M3X Datasheet ATV71HD75M3X
Datasheet ATV71H075N4 Datasheet ATV71H075N4
Datasheet ATV71HC11N4 Datasheet ATV71HC11N4
Datasheet ATV71HC13N4 Datasheet ATV71HC13N4
Datasheet ATV71HC16N4 Datasheet ATV71HC16N4
Datasheet ATV71HC20N4 Datasheet ATV71HC20N4
Datasheet ATV71HC25N4 Datasheet ATV71HC25N4
Datasheet ATV71HC28N4 Datasheet ATV71HC28N4
Datasheet ATV71HC31N4 Datasheet ATV71HC31N4
Datasheet ATV71HC40N4 Datasheet ATV71HC40N4
Datasheet ATV71HC50N4 Datasheet ATV71HC50N4
Datasheet ATV71HD11N4 Datasheet ATV71HD11N4
Datasheet ATV71HD15N4 Datasheet ATV71HD15N4
Datasheet ATV71HD18N4 Datasheet ATV71HD18N4
Datasheet ATV71HD22N4 Datasheet ATV71HD22N4
Datasheet ATV71HD30N4 Datasheet ATV71HD30N4
Datasheet ATV71HD37N4 Datasheet ATV71HD37N4
Datasheet ATV71HD45N4 Datasheet ATV71HD45N4
Datasheet ATV71HD55N4 Datasheet ATV71HD55N4
Datasheet ATV71HD75N4 Datasheet ATV71HD75N4
Datasheet ATV71HD90N4 Datasheet ATV71HD90N4
Datasheet ATV71HU15N4 Datasheet ATV71HU15N4
Datasheet ATV71HU22N4 Datasheet ATV71HU22N4
Datasheet ATV71HU30N4 Datasheet ATV71HU30N4
Datasheet ATV71HU40N4 Datasheet ATV71HU40N4
Datasheet ATV71HU55N4 Datasheet ATV71HU55N4
Datasheet ATV71HU75N4 Datasheet ATV71HU75N4
Khởi Động Mềm 3A, 110-480V Datasheet ATS01N103FT
Khởi Động Mềm 6A 110-480V Datasheet ATS01N106FT
Khởi Động Mềm 9A 110-480V Datasheet ATS01N109FT
Khởi Động Mềm 12A 110-480V Datasheet ATS01N112FT
Khởi Động Mềm 25A 110-480V Datasheet ATS01N125FT
Khởi Động Mềm 6A 380-415V Datasheet ATS01N206QN
Khởi Động Mềm 6A 440-480V Datasheet ATS01N206RT
Khởi động mềm 9A 380-415V Datasheet ATS01N209QN
Khởi động mềm 9A 440-480V Datasheet ATS01N209RT
Khởi động mềm 12A 380-415V Datasheet ATS01N212QN
Khởi động mềm 12A 440-480V Datasheet ATS01N212RT
Khởi động mềm 22A 380-415V Datasheet ATS01N222QN
Khởi động mềm 22A 440-480V Datasheet ATS01N222RT
Khởi động mềm 32A 380-415V Datasheet ATS01N232QN
Khởi động mềm 32A 440-480V Datasheet ATS01N232RT
Catalogue Softstarter Altistart 22 Catalogue ATS 22
Datasheet ATS22C11Q Datasheet ATS22C11Q
Datasheet ATS22C14Q Datasheet ATS22C14Q