CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH AN
Tiếng Việt English

LS INVERTER

LS INVERTER

LS INVERTER

LS INVERTER

LS INVERTER
LS INVERTER

Sản Phẩm

  • LS INVERTER

Sản phẩm cùng loạiThông tin

Biến tần LS 0.37kW SV004IC5-1

Biến tần LS 1,5KW(2HP) SV015iC5-1

Biến tần LS 0,75kW SV008IC5-1

Biến tần LS SV022iC5-1 2,2KW(3HP)

Biến tần LS 0,1KW(1/8HP) SV001iE5-1

Biến tần LS 0,2KW(1/4HP) SV002iE5-1

Biến tần LS 0,4KW(1/2HP) SV004iE5-1

Biến tần LS 0,1KW(1/8HP) SV001iE5-1C

Biến tần LS 0,2KW(1/4HP) SV002iE5-1C

Biến tần LS 0,4KW(1/2HP) SV004iE5-1C

Biến tần LS 0,75kW SV008IC5-1F

Biến tần LS 0.37kW SV004IG5A-1

Biến tần LS 0,75kW SV008IG5A-1

Biến tần LS 22kW SV220IG5A-2

Biến tần LS 22kW SV0220IS7-2

Biến tần LS 18,5kW SV0185IS7-2

Biến tần LS 15kW SV0150IS7-2

Biến tần LS 11kW SV0110IS7-2

Biến tần LS 7,5kW SV0075IS7-2

Biến tần LS 5,5kW SV0055IS7-2

Biến tần LS 3,7kW SV0037IS7-2

Biến tần LS 2,2kW SV0022IS7-2

Biến tần LS 1,5kW SV0015IS7-2

Biến tần LS 5,5kW SV055IP5A-2NE

Biến tần LS 7,5kW SV075IP5A-2NE

Biến tần LS 11kW SV110IP5A-2NE

Biến tần LS 15kW SV150IP5A-2NO

Biến tần LS 18.5kW SV185IP5A-2NO

Biến tần LS 22kW SV220IP5A-2NO

Biến tần LS 30kW SV300IP5A-2NO

Biến tần LS 0,75kW SV0008IS7-2

Biến tần LS 0,1KW SV001iE5-2

Biến tần LS 18,5kW SV185IG5A-2

Biến tần LS 15kW SV150IG5A-2

Biến tần LS 11kW SV110IG5A-2

Biến tần LS 7,5kW SV075IG5A-2

Biến tần LS 5,5kW SV055IG5A-2

Biến tần LS 4kW SV040IG5A-2

Biến tần LS 3,7kW SV037IG5A-2

Biến tần LS 2,2kW SV022IG5A-2

Biến tần LS 1,5kW SV015IG5A-2

Biến tần LS 0,75kW SV008IG5A-2

Biến tần LS 0,37kW SV004IG5A-2

Biến tần LS 0.4KW SV004iE5-2C

Biến tần LS 0.2KW SV002iE5-2C

Biến tần LS 0.1KW SV001iE5-2C

Biến tần LS 0.4KW SV004iE5-2

Biến tần LS 0,2KW SV002iE5-2

Bàn phím biến tần LS IP5A màn hình LCD, IP5-LCD

Biến tần LS 0,37kW SV004IG5A-4

Biến tần LS 0,75kW SV008IG5A-4

Biến tần LS 1,5kW SV015IG5A-4

Biến tần LS 2,2kW SV022IG5A-4

Biến tần LS 4kW SV040IG5A-4

Biến tần LS 3,7kW SV037IG5A-4

Biến tần LS 5,5kW SV055IG5A-4

Biến tần LS 7,5kW SV075IG5A-4

Biến tần LS 18.5kW SV185IP5A-4NOL

Bàn phím biến tần LS IP5A màn hình LCD, IP5-LCD

Biến tần LS 450kW SV4500IP5A-4O

Biến tần LS 375kW SV3750IP5A-4O

Biến tần LS 315kW SV3150IP5A-4O

Biến tần LS 280kW SV2800IP5A-4OL

Biến tần LS 2200kW SV2200IP5A-4OL

Biến tần LS 160kW SV1600IP5A-4OL

Biến tần LS 1320kW SV1320IP5A-4OL

Biến tần LS 110kW SV1100IP5A-4OL

Biến tần LS 90kW SV900IP5A-4OL

Biến tần LS 90kW SV900IP5A-4O

Biến tần LS 75kW SV750IP5A-4OL

Biến tần LS 75kW SV750IP5A-4O

Biến tần LS 55kW SV550IP5A-4OL

Biến tần LS 55kW SV550IP5A-4O

Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4OL

Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4O

Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4OL

Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4O

Biến tần LS 30kW SV300IP5A-4NOL

Biến tần LS 30kW SV300IP5A-4NO

Biến tần LS 22kW SV220IP5A-4NOL

Biến tần LS 22kW SV220IP5A-4NO

Biến tần LS 18.5kW SV185IP5A-4NO

Biến tần LS 15kW SV150IP5A-4NOL

Biến tần LS 15kW SV150IP5A-4NO

Biến tần LS 11kW SV110IP5A-4NE

Biến tần LS 7,5kW SV075IP5A-4NE

Biến tần LS 7,5kW SV075IP5A-4NE

Biến tần LS 5,5kW SV055IP5A-4NE

Biến tần LS 1,5kW SV0015IS7-4

Biến tần LS 2,2kW SV0022IS7-4

Biến tần LS 37kW SV0370IS7-4

Biến tần LS 3,7kW SV0037IS7-4

Biến tần LS 5,5kW SV0055IS7-4

Biến tần LS 7,5kW SV0075IS7-4

Biến tần LS 18,5kW SV0185IS7-4

Biến tần LS 30kW SV0300IS7-4

Biến tần LS 45kW SV0450IS7-4

Biến tần LS 55kW SV0550IS7-4

Biến tần LS 75kW SV0750IS7-4

Biến tần LS 90kW SV0900IS7-4

Biến tần LS 110kW SV1100IS7-4

Biến tần LS 132kW SV1320IS7-4

Biến tần LS 160kW SV1600IS7-4

Biến tần LS 11kW SV0110IS7-4

Đối Tác Khách hàng

Công ty chúng tôi là Đại lý độc quyền phân phối ống phụ kiện nhựa, van nhựa và thiết bị đo cho mảng công nghiệp từ tập đoàn Aliaxis - www.aliaxis.com, tại Việt Nam, bao gồm các thương hiệu dưới đây:

 

Hỗ trợ online

Hotline:
+84 28 6686 1858
+84 91 9791618

Nhận tin

Nhập email của bạn để được hỗ trợ từ chúng tôi

GỌI
SMS