CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH AN
Tiếng Việt English

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB
ABB

Sản Phẩm

  • ABB

Sản phẩm cùng loạiThông tin

 

Biến tần ACS310
Biến tần ACS355
Biến tần ACS550
Biến tần HVAC ACH550
Biến tần công nghiệp ACS800
Biến tần nhỏ ACS55
Biến tần ACS150
Khởi động mềm PSS
Khởi động mềm PSE
Khởi động mềm PSR
Khởi động mềm PST
Khởi động mềm PSTX
Bộ khởi động Motor MS 116
Bộ khởi động động cơ MS132
Bộ Khởi Động Động Cơ Loại MS4XX
Contactor AX
Contactor AF 3P, 4P
Contactor 4P EK
Contactors AL, AE, TAL, TAE
Contactor Mini B6, B7, BC6, BC7
Contactor đảo chiều mini
Contactor một chiều GAF
Rờ le Contactor N, NE
Contactor chiếu sáng ESB
Relay nhiệt T16
Relay nhiệt TA, EF, E
Công tắc tơ điều khiển tụ bù

 

Biến tần ABB ACS55-01N-01A4-2
Biến tần ABB ACS55-01N-02A2-2
Biến tần ABB ACS55-01N-04A3-2
Biến tần ABB ACS55-01N-07A6-2
Biến tần ABB ACS55-01N-09A8-2
Biến tần ABB ACS150-01E-02A4-2
Biến tần ABB ACS150-01E-04A7-2
Biến tần ABB ACS150-01E-06A7-2
Biến tần ABB ACS150-01E-07A5-2
Biến tần ABB ACS150-01E-09A8-2
Biến tần ABB ACS150-03E-01A2-4
Biến tần ABB ACS150-03E-01A9-4
Biến tần ABB ACS150-03E-02A4-2
Biến tần ABB ACS150-03E-02A4-4
Biến tần ABB ACS150-03E-03A3-4
Biến tần ABB ACS150-03E-03A5-2
Biến tần ABB ACS150-03E-04A1-4
Biến tần ABB ACS150-03E-03A5-2
Biến tần ABB ACS150-03E-04A1-4
Biến tần ABB ACS150-03E-04A7-2
Biến tần ABB ACS150-03E-05A6-4
Biến tần ABB ACS150-03E-06A7-2
Biến tần ABB ACS150-03E-07A3-4
Biến tần ABB ACS150-03E-07A5-2
Biến tần ABB ACS150-03E-08A8-4
Biến tần ABB ACS150-03E-09A8-2
Biến tần ABB ACS310-01E-02A4-2
Biến tần ABB ACS310-01E-04A7-2
Biến tần ABB ACS310-01E-06A7-2
Biến tần ABB ACS310-01E-07A5-2
Biến tần ABB ACS310-01E-09A8-2
Biến tần ABB ACS310-03E-01A3-4
Biến tần ABB ACS310-03E-02A1-4
Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2
Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-4
Biến tần ABB ACS310-03E-03A6-4
Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2
Biến tần ABB ACS310-03E-04A5-4
Biến tần ABB ACS310-03E-01A3-4
Biến tần ABB ACS310-03E-02A1-4
Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-2
Biến tần ABB ACS310-03E-02A6-4
Biến tần ABB ACS310-03E-03A6-4
Biến tần ABB ACS310-03E-03A9-2
Biến tần ABB ACS310-03E-04A5-4
Biến tần ABB ACS310-03E-05A2-2
Biến tần ABB ACS310-03E-06A2-4
Biến tần ABB ACS310-03E-07A4-2
Biến tần ABB ACS310-03E-08A0-4
Biến tần ABB ACS310-03E-08A3-2
Biến tần ABB ACS310-03E-09A7-4
Biến tần ABB ACS310-03E-10A8-2
Biến tần ABB ACS310-03E-13A8-4
Biến tần ABB ACS310-03E-14A6-2
Biến tần ABB ACS310-03E-17A2-4
Biến tần ABB ACS310-03E-19A4-2
Biến tần ABB ACS310-03E-25A4-4
Biến tần ABB ACS310-03E-26A8-2
Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-2
Biến tần ABB ACS310-03E-34A1-4
Biến tần ABB ACS310-03E-41A8-4
Biến tần ABB ACS310-03E-48A4-4
Biến tần ABB ACS310-03E-50A8-2
Biến tần ABB ACS355-01E-02A4-2
Biến tần ABB ACS355-01E-04A7-2
Biến tần ABB ACS355-01E-06A7-2
Biến tần ABB ACS355-01E-07A5-2
Biến tần ABB ACS355-01E-09A8-2
Biến tần ABB ACS355-03E-01A2-4
Biến tần ABB ACS355-03E-01A9-4
Biến tần ABB ACS355-03E-02A4-2
Biến tần ABB ACS355-03E-02A4-4
Biến tần ABB ACS355-03E-03A3-4
Biến tần ABB ACS355-03E-03A5-2
Biến tần ABB ACS355-03E-04A1-4
Biến tần ABB ACS550-01-012A-4
Biến tần ABB ACS550-01-015A-4
Biến tần ABB ACS550-01-023A-4
Biến tần ABB ACS550-01-031A-4
Biến tần ABB ACS550-01-038A-4
Biến tần ABB ACS550-01-03A3-4
Biến tần ABB ACS550-01-045A-4
Biến tần ABB ACS550-01-04A1-4
Biến tần ABB ACS550-01-059A-4
Biến tần ABB ACS550-01-05A4-4
Biến tần ABB ACS550-01-06A9-4
Biến tần ABB ACS550-01-072A-4
Biến tần ABB ACS800-01
Biến tần ABB ACS800-02
Biến tần ABB ACS800-07
Biến tần ABB ACS800-07LC
Biến tần ABB ACS800-11
Biến tần ABB ACS800-17
Biến tần ABB ACS800-17LC
Biến tần ABB ACS800-31
Biến tần ABB ACS800-37
Biến tần ABB ACS800-37LC
Biến tần ABB ACS850-04
Biến tần ABB ACS880-01
Biến tần ABB ACS880-07
Biến tần ABB ACH550-01-012A-4
Biến tần ABB ACH550-01-015A-4
Biến tần ABB ACH550-01-023A-4
Biến tần ABB ACH550-01-02A4-4
Biến tần ABB ACH550-01-031A-4
Biến tần ABB ACH550-01-038A-4
Biến tần ABB ACH550-01-03A3-4
Biến tần ABB ACH550-01-045A-4
Biến tần ABB ACH550-01-04A1-4
Biến tần ABB ACH550-01-059A-4
Biến tần ABB ACH550-01-05A4-4
Biến tần ABB ACH550-01-06A9-4
Biến tần ABB ACS355-03E-03A5-2
Biến tần ABB ACS355-03E-04A1-4
Biến tần ABB ACS355-03E-04A7-2
Biến tần ABB ACS355-03E-05A6-4
Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2
Biến tần ABB ACS355-03E-07A3-4
Biến tần ABB ACS355-03E-07A5-2
Biến tần ABB ACS355-03E-08A8-4
Biến tần ABB ACS355-03E-09A8-2
Biến tần ABB ACS355-03E-12A5-4
Biến tần ABB ACS355-03E-03A5-2
Biến tần ABB ACS355-03E-04A1-4
Biến tần ABB ACS355-03E-04A7-2
Biến tần ABB ACS355-03E-05A6-4
Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2
Biến tần ABB ACS355-03E-07A3-4
Biến tần ABB ACS355-03E-07A5-2
Biến tần ABB ACS355-03E-08A8-4
Biến tần ABB ACS355-03E-09A8-2
Biến tần ABB ACS355-03E-12A5-4
Biến tần ABB ACS355-03E-13A3-2
Biến tần ABB ACS355-03E-15A6-4
Biến tần ABB ACS355-03E-17A6-2
Biến tần ABB ACS355-03E-23A1-4
Biến tần ABB ACS355-03E-24A4-2
Biến tần ABB ACS355-03E-31A0-2
Biến tần ABB ACS355-03E-31A0-4
Biến tần ABB ACS355-03E-38A0-4
Biến tần ABB ACS355-03E-44A0-4
Biến tần ABB ACS355-03E-46A2-2
Biến tần ABB ACS150-01E-02A4-2

Đối Tác Khách hàng

Công ty chúng tôi là Đại lý độc quyền phân phối ống phụ kiện nhựa, van nhựa và thiết bị đo cho mảng công nghiệp từ tập đoàn Aliaxis - www.aliaxis.com, tại Việt Nam, bao gồm các thương hiệu dưới đây:

 

Hỗ trợ online

Hotline:
+84 28 6686 1858
+84 91 9791618

Nhận tin

Nhập email của bạn để được hỗ trợ từ chúng tôi

GỌI
SMS